logo
  • Опубликовано 26.04.2011
  • Комментарии к записи Студія "Краплинки" отключены

Студія "Краплинки"

Студія інтелектуального і творчого розвитку дітей дошкільного віку «Краплинки» працює в позашкільному навчальному закладі «Центр дитячої та юнацької творчості Шевченківського району» з 1994 року.

Її створення було зумовлено соціальним замовленням батьків дітей дошкільного віку на освітні послуги в межах позашкільного закладу, на розвиток пізнавальних і творчих здібностей дітей, їх емоційно-сензитивної сфери, сприяння розвитку індивідуальності кожного вихованця.
Основний принцип діяльності студії «Краплинки»:

«Кожна дитина має відчути успіх, пізнати радість «відкриття», з бажанням і гарним настроєм йти на заняття; кожна дитина думає, фантазує, творить!»

ПЕДАГОГІЧНИЙ СКЛАД

 

Пашаєва Олена Володимирівна,

завідувачка студією «Краплинки»

керівник денних груп.

Закінчила Кримський державний гуманітарний інститут за спеціальністю «Початкове навчання».

Працює у закладі з 2008 року.

 

 

 

 

Вакулович Олена Вадимівна,

керівник денних груп, керівник гуртка-методист.

Закінчила  Бердянський державний педагогічний інститут за спеціальністю «педагогіка і психологія дошкільна».

Працює у закладі з 2004 року.

 

 

 

 

 

 

Семчонок Марина Вікторівна,

керівник вечірніх груп.

Закінчила  Слов’янський державний педагогічний університет за спеціальністю «Дефектологія».

Працює у закладі з 2021 року

 

 

 

 

 

Черевична Олена Анатоліївна

практичний психолог вищої категорії, керівник гуртка «Психолог і Я», керівник гуртка-методист, арт-терапевт.

Закінчила Запорізький державний університет за спеціальністю «Соціальна педагогіка» та Бердянський державний педагогічний університет за спеціальністю «Практична психологія».

Працює у закладі з 2001 року.

 

 

Серединська Олена Станіславівна

Заступник директора 

з навчально-виховної роботи.

Відмінник освіти України, керівник гуртка «Психолог і Я». Закінчила Запорізький державний університет за спеціальністю «Практична психологія», магістр психології.
Працює у закладі з 1997 року.

 

 

 

 

 

ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС

Одним із основних завдань студії «Краплинки» є розвиток пізнавальних, комунікативних і творчих здібностей дітей дошкільного віку. Комплексна програма, за якою працює студія, спрямована на засвоєння системи уявлень про світ, засобів пізнання навколишнього середовища, формування навичок розумової, учбової та мовної діяльності, елементарних математичних і граматичних знань, розвиток культури поведінки вихованців, тощо.

Концепція діяльності студії відповідає Закону України «Про дошкільну освіту» та Базовому компоненту, передбачає безперервність і доступність  у єдиній системі освіти, створення належних умов для її реалізації через Програму освіти, розвитку і виховання дітей 4,5-6 років.
У студії проводяться заняття з двома віковими категоріями дітей – середнім дошкільним (4,5-5 років ) та старшим дошкільним (5,5-6 років) віком і складається з наступних курсів:

Лічилочка (математика, логіка)

 

На заняттях з математики діти набувають необхідні базові знання: засвоєння числового ряду, складу чисел,  здобувають уяву про задачу, вміння: рахувати і обчислювати в межах 20, виділяти частини задачі, рішати та складати задачі, знайомляться з геометричним матеріалом.

Крім того розвиваються пізнавальні процеси, які включають в себе вміння спостерігати й порівнювати, помічати загальне у різному, відрізняти головне від другорядного, знаходити закономірності у використанні їх для виконання завдань, будувати прості гіпотези, перевіряти їх, ілюструвати прикладами, проводити класифікацію об’єктів (групи об’єктів ), понять по заданому принципу.

Одним з найважливіших орієнтирів при проведенні занять з початкової математики є розвиток розумових процесів.

Діти приходять в світ цифр та чисел через захопливі ігри і навчання їм здається не важким і не нудним.

Словникові сходинки (розвиток мовлення, читання)

Заняття призначені сформувати уміння з усіх видів мовленнєвої діяльності: аудіативні, говоріння, читання; розвивати різні види мовної діяльності (вміння слухати, говорити, вільно користуватися мовою в різних ситуаціях спілкування); збагатити мову дітей, розширити їх словниковий запас;  розвивати фонематичн

ий слух, надати елементарні поняття про звуко-буквений аналіз слів; навчити усвідомлено говорити, читати, писати, розпізнавати звуки на письмі під диктовку, складати слова з букв та складів; розвивати художньо-образне та логічне мислення, виховувати мовну культуру спілкув

ання;  розвивати інтерес до учбових занять, розширювати та уточнювати уяви дітей про навколишнє середовище під час читання, бесід, розгляду ілюстрацій.

Крихітки долоньки  (підготовка руки до письма) 

   

На цих заняттях розвиваються м’язи кисті руки, збільшується рухливість пальців, їх сила та гнучкість.

Діти вчаться орієнтуватися на сторінці зошита: зліва, справа, знизу, над лінією, між лініями;  правильно тримати олівець, ручку;  писати спочатку елементи букв, потім малі і великі букви та поєднувати букви  у склади, слова.

Мовне джерельце (рідна мова)

Навчання дітей української мови ґрунтується на особистісному підході до  володіння мовою і на формуванні національної свідомості кожної дитини, її духовного розвитку.

Провідною формою навчання дітей української мови є заняття з розвитку українського мовлення. Заняття цього курсу проводяться двічі на тиждень і  складається з таких самостійних частин: словникова робота, звукова культура мовлення, граматика, зв’язне мовлення, народні ігри.

Funny English

Мета занять — формувати та розвивати навички і вміння усного мовлення для розширення кругозору гуртківців та їх всебічного гармонійного розвитку.

Особлива увага приділяється створенню умов для гарного засвоєння мовного матеріалу (наочність, послідовність, поетапність, різноманітність видів робіт): мовні (граматичні, лексичні вправи формі діалогічної промови, діалогу по картинках); вірші, пісні, лічилки, скоромовки, що включають граматичні  структурні групи і вивчення яких сприяє розвитку автоматизованого навику їх вжитку;  ігри, в основу яких покладені граматичні мовні вправи (мета яких розвиток автоматизованих навичок); усні ситуативні вправи з використанням граматичних структурних груп.

Студія здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:

— Закону України «Про освіту»;

— Закону України «Про позашкільну освіту»;

— Закону України «Про дошкільну освіту»;

— Базового компоненту дошкільної освіти;

— Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі»;

— Базової програми розвитку дитини старшого дошкільного віку «Впевнений старт»;
— Програми розвитку дитини від 2 до 6 років та методичні рекомендації «Безмежний світ гри з LEGO», в рамках проекту «Сприяння освіті» у навчальних закладах наказ МОН від 14.07.2017 № 1048;
— Навчальної програми з позашкільної освіти гуманітарного напряму студії інтеллектуального і творчого розвитку дітей дошкільного віку «Краплинки»;
— Положення про студію «Краплинки».

Підхід «навчання через гру». LEGO є ефективним інструментом, який допомагає збагатити ігровий досвід кожної дитини з урахуваанням її індивідуальних уподобань, розкрити, зберегти та розвинути внутрішній потенціал кожного вихованця, його пізнавальні здібності та комунікативні навички, творчу уяву, мовленнєві здібності, навички колективної роботи, тощо; формувати цілісний світогляд дитини, вміння здобувати знання в сучасному потоці інформації, сприяє її успішній самореалізації в умовах майбутнього дорослого життя..

Для вихованців студії проводяться пізнавальні ігрові програми, які позитивно впливають на розвиток у дітей необхідних соціальних навичок, пізнавальних, творчих та життєвих компетентностей.

Робота з батьками. Педагоги студії проводять індивідуальні та групові консультації для батьків, психолог закладу знайомить батьків з віковими особливостями дітей, їх навчання і розвитку на зустрічах лекторію «Коло люблячих батьків».


Для того, щоб стати успішною людиною, недостатньо лише видатних особистісних  якостей, потрібні знання, розвинуті здібності та міцне здоров’я. А починається цей шлях з дошкільної освіти! Для багатьох дітей дошкільного віку студія «Краплинки» стала початком цікавої подорожі Країною Знань, нових відкриттів і захоплюючих подій, дорослішання та усвідомлення майбутньої ролі першокласника. Кожен випускник студії приходить до школи впевненим у собі, своїх знаннях та вміннях, з радістю продовжує пізнавати світ, знаходить нових друзів і завжди пам’ятає, що все починалось у чудовій, добрій, радісній студії «Краплинки» Центру творчості на Чарівній!

 

Дякуємо, що завітали до нас!


Обсуждение закрыто.