logo
  • Опубликовано 12.02.2015
  • Комментарии к записи «Джерело творчості» отключены

«Джерело творчості»

Джерело творчості – 2021

Войта Тетяна Володимирівна

керівник студії паперової пластики «Чарівниця» 

Тема досвіду: «Використання  технології сторітелінг на заняттях студії паперової пластики».

Досягнення та нагороди: Переможець міського етапу Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників закладів позашкільної освіти «Джерело творчості»

Провідна ідея досвіду: використання інноваційної технології сторітелінг, яка дозволяє проєктувати заняття у вигляді словесних подорожей у світ цікавих історій, казки, фантазії, позитивно впливає на якість освітнього процесу та підвищення мотивації вихованців до занять паперовою пластикою.

Посилання на матеріали досвіду

Джерело творчості – 2020

Гончарова Тетяна Олексіївна

керівник «Зразкового художнього колективу» студії естрадного вокалу «Акцент»

Тема досвіду: «Лайфхаки викладання сучасного естрадного вокалу в умовах ЗПО»

Досягнення та нагороди: Переможець міського етапу Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників закладів позашкільної освіти «Джерело творчості» у номінації «Керівник гуртка — 2020»

Провідна ідея досвіду: полягає у створенні умов до розкриття вокального творчого потенціалу дитини, її унікальної індивідуальності, вміння демонструвати свою виконавську майстерність, навички імпровізації, та вираження свого неповторного, особливого бачення кожного вокального твору, повна реалізація у соціо-культурному просторі.

Посилання на матеріали досвіду

Джерело творчості – 2019

Стринадкіна Світлана Олександрівна

керівник «Народного художнього колективу» студії образотворчого мистецтва «Дивосвіт»

Тема досвіду: «Майстерня проектів» як засіб формування активного простору творчих комунікацій дитячої студії образотворчого мистецтва»

Досягнення та нагороди: Переможець міського етапу Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників закладів позашкільної освіти «Джерело творчості» у номінації «Керівник гуртка -2019»

Провідна ідея досвіду: полягає у ствердженні того, що використання проектних технологій у створеному збагаченому творчому середовищі є сучасним засобом формування мотивації досягнення успіху, формування у вихованців позитивної самооцінки і впевненості в собі, активним засобом допрофесійної підготовки та початкової професійної освіти, є ефективним інструментарієм розширення можливостей образотворчого мистецтва і вагомим фактором формування активного простору творчих комунікацій дитячої студії образотворчого мистецтва.

Посилання на матеріали досвіду

Джерело творчості – 2018

Комиса Ірина Вікторівна

методист

Тема досвіду: «Репутаційний менеджмент в управлінні сучасним закладом позашкільної освіти»

Досягнення та нагороди: Переможець міського та II (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників закладів позашкільної освіти «Джерело творчості» у номінації «Методист -2018»; учасник першого (заочного) туру 3-го етапу Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників закладів позашкільної освіти «Джерело творчості» у номінації «Методист -2018» (наказ МОНУ від 24.05.2018 року №526)

Провідна ідея досвіду: Інноваційність пропонованого досвіду полягає у впровадженні в роботу закладу позашкільної освіти репутаційного педагогічного менеджменту, тобто принципів, методів, організаційних форм та технологічних прийомів управління освітнім процесом, яке спрямоване на підвищення його ефективності. Методологічну основу досвіду складають соціально-психологічні дослідження, що доводять доцільність ключових положень менеджменту про закономірності здійснення управління репутацією, тобто, репутаційний менеджмент – це сукупність методів, технологій, засобів, що дозволяють здійснювати управлінський процес.

Джерело творчості – 2016

Солдатова Ірина Миколаївна

керівник зразкової студії декоративних квітів «Троянда»

Тема досвіду: «Синтез традицій та новацій у розвитку крос-культурного потенціалу сучасного українського декоративного мистецтва»

Досягнення та нагороди: Переможець першого (заочного) туру та лауреат другого (очного, завершального) туру 3-го етапу Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості-2016» у номінації «Керівник гуртка декоративно-ужиткового мистецтва» (наказ МОНУ від 20.10.2016 року № 1273)

Провідна ідея досвіду: Інноваційність пропонованого досвіду полягає у новаторському використанні найкращих надбань сучасного українського мистецтва, впровадженні в роботу студії різних сучасних технік, докладанням значних зусиль щодо засвоєння вихованцями досягнень інших національних культур, формуванню їх крос-культурної свідомості. Метою досвіду є пропаганда українського декоративного мистецтва, виховання дітей та молоді на кращих зразках традицій і культурного досвіду народу, становлення життєдіяльної творчої особистості, здатної активно використовувати в практичній діяльності традиційні та сучасні техніки, зберігаючи самобутність українського декоративного мистецтва.

Вакулович Олена Вадимівна

керівник гуртка студії пізнавально- евристичного розвитку дітей дошкільного віку «Краплинки»

Тема досвіду: «Формування національної свідомості дітей дошкільного віку шляхом розвитку їх мовленнєвих здібностей»

Досягнення та нагороди: Грамота переможця ІІІ міського конкурсу дидактичних та методичних комплексів педагогів позашкільних навчальних закладів міста в межах Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності „Джерело творчості — 2016”

 Провідна ідея досвіду: полягає в створенні структурно-функціональної моделі виховного середовища щодо формування національної свідомості дітей шляхом розвитку їх мовленнєвих здібностей в студіях розвитку інтелектуальних і творчих здібностей дітей дошкільного віку Запорізької області. Зміст практичної діяльності педагога спрямовано на розширення уявлень дітей дошкільного віку про поліетнічність української нації, історичну єдність і спадкоємність традицій у формуванні сучасної української держави, висвітленні прикладів народних виховних ідеалів за джерелами української етнопедагогіки, української козацької педагогіки, тощо.

Бабенко Олена Василівна

керівник «Народного художнього колективу» циркової студії «Едельвейс»

Тема досвіду: «Навчальна програма циркової студії «Едельвейс»

Досягнення та нагороди: Лауреат ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу рукописів навчальної літератури для позашкільних навчальних закладів системи освіти за художньо-естетичним напрямом позашкільної освіти у категорії «Навчальні програми за напрямами позашкільної освіти» (наказ МОНУ від 29.12.2016 року №1691)

Провідна ідея досвіду: Навчальну програму студії розроблено з метою формування предметних та життєвих компетенцій особистості засобами залучення вихованців до циркового мистецтва, ознайомлення їх з основними елементами пластики та акробатики на допрофесійному рівні, розвитку фізичних якостей та рухових здібностей, засвоєння вміння концентрації уваги та фізичної мобілізації, виховання фізичної культури, залучення вихованців до історії та традицій кращих зразків світового та вітчизняного циркового мистецтва, формування навичок творчого пошуку індивідуальної манери виконання циркових концертних номерів.

 

Джерело творчості – 2015

Пелішок Ганна Василівна

керівник «Народного художнього колективу» ансамблю народного танцю «Вихиляс»

Тема досвіду: «Національно-патріотичні імперативи виховання в системі роботи дитячого колективу народної хореографії»

Досягнення та нагороди: Диплом за І-е місце у Всеукраїнському конкурсі майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів „Джерело творчості” в номінації „Керівник гуртка – 2015”

Провідна ідея досвіду: полягає в ствердженні того, що засобами народної хореографії в дитячому колективі створюється розвивальне середовище, яке виступає національно-патріотичним імперативом для виховання майбутніх свідомих громадян держави Україна. Інноваційність запропонованої моделі полягає у переміщенні акценту з виконавсько-технологічних аспектів хореографії на ціннісно-змістові, що забезпечує виховання інтересу до національно-культурних традицій свого народу, народної хореографії, та виступає  є дієвим засобом впливу на формування національної самосвідомості молоді, її духовність, моральність та вміння жити в полікультурному світі.

 

Джерело творчості – 2014

Зайцева Світлана Миколаївна

керівник підготовчої студії «Народного художнього колективу» хореографічного ансамблю «Перлина»

Тема досвіду: «Підвищення мотивації досягнення успіху шляхом впровадження джаз-модерну в роботу дитячого хореографічного колективу».

Досягнення та нагороди: Грамота за ІІ-е місце у VІІ міському етапі Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності працівників позашкільних навчальних закладів „Джерело творчості – 2014”

Провідна ідея досвіду:  Опанування сучасними жанрами хореографічного мистецтва в створеному збагаченому творчому середовищі є шляхом формування мотивації досягнення успіху, підвищення рівня індивідуальної відповідальності підлітків за результати власної діяльності, формування у них позитивної самооцінки і впевненості в собі, активним засобом допрофесійної підготовки та початкової професійної освіти вихованців хореографічного колективу, їх соціалізації та самовизначення в подальшому житті.

Яновський Ігор Іванович

керівник авіамодельного гуртка

Тема досвіду: «Різнорівневий підхід до організації освітнього процесу як засіб розвитку технічних компетенцій вихованців авіамодельного гуртка»

Досягнення та нагороди: Грамота за активне впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес і І місце в обласному конкурсі „Джерело творчості” у номінації „Керівник гуртка – 2014”

Провідна ідея досвіду: полягає у концептуальному обгрунтуванні логічно продуманої системи різнорівневого підходу до організації навчальної діяльності дітей, яка складається з розробленої та опрацьованої автором низки варіантів моделей літаків відповідно до початкового, основного та вищого рівнів опанування вихованцями  теорії авіамоделювання та засвоєння практичних навичок втілення нових ідей. Предметно-інформаційно збагачена організація роботи гуртка технічного напрямку стимулює активізацію технічних здібностей дітей, сприяє формуванню їх особистості, становленню їх готовності до повноцінної творчої діяльності.

 

Джерело творчості – 2012

Лопухіна Оксана Миколаївна

керівник зразкового хорового колективу української пісні «Терниця»

Тема досвіду: «Використання ігрових українських пісень як засіб розвитку життєвих компетенцій вихованців хорового колективу»

Досягнення та нагороди: Почесна грамота за перемогу у VІ міському конкурсі педагогічної майстерності працівників позашкільних навчальних закладів „Джерело творчості” у номінації „Керівник гуртка або іншого творчого об’єднання»

Провідна ідея досвіду: Використання особливостей ігрових українських пісень у роботі  хорового колективу, що спонукає таку педагогічну діяльність, яка забезпечує створення умов для ефективного художньо-естетичного розвитку особистості, вдосконалення її вокально-хорових навичок, виховує у дітей прагнення до збереження та примноження національно-культурних традицій, формує сучасну культурну людину з образним мисленням, здатну до творчої самореалізації у соціумі, яка активно передає наступним поколінням набуту в колективі вокально-хорову майстерність.

 

Джерело творчості – 2011

Лопухіна Оксана Миколаївна

керівник зразкового хорового колективу української пісні «Терниця»

Тема досвіду: «Навчальна програма хорового колективу «Терниця»

Досягнення та нагороди: Почесна грамота за перемогу у міському конкурсі навчальних програм практичного спрямування в межах конкурсу професійної майстерності „Джерело творчості”

Провідна ідея досвіду: Програма колективу розроблена з метою створення умов для музично-естетичного виховання дітей та молоді з урахуванням їх індивідуальних особливостей, формування основних життєтворчих компетентностей особистості під час навчально-виховного процесу, прищеплення відчуття власної національної приналежності, залучення вихованців до пісенної творчості відповідно до сучасних вимог вокального мистецтва з перспективою досягнення ними професійного рівня роботи на сцені.

 

Джерело творчості – 2010

Пелішок Ганна Василівна

керівник «Народного художнього колективу» ансамблю народного танцю «Вихиляс»

Тема досвіду: «Впровадження  методів національного виховання в творчу і навчально-виховну діяльність дитячого хореографічного колективу».

Досягнення та нагороди: Диплом І ступеня переможця V міського конкурсу педагогічної майстерності працівників позашкільних навчальних закладів „Джерело творчості” у номінації „Керівник гуртка або іншого творчого об’єднання”

Провідна ідея досвіду: Використання саме фольклору Запорізького краю у роботі танцювального колективу, що виховує у дітей прагнення до вивчення його історії, забезпечує розвиток естетичних та фізичних якостей учнів на основі національно-культурних традицій, виховує в них самоідентичність, як характерну рису свідомої особистості, що ототожнює свою власну цілісність, певні особистісні якості, нерозривність історії свого життя з життям сучасного суспільства.

 

Джерело творчості – 2009

Катюшина Наталя Володимирівна

керівник дитячої студії народного хореографічного ансамблю «Перлина»

Тема досвіду: «Синтез хореографії та гімнастики у впровадженні принципів фізичного і художньо — естетичного розвитку вихованців в хореографічному колективі»

Досягнення та нагороди: Диплом І ступеня переможцю ІV міського конкурсу педагогічної майстерності працівників позашкільних навчальних закладів „Джерело творчості” у номінації „Керівник гуртка або іншого творчого об’єднання”

Провідна ідея досвіду: Створення умов для ефективного художньо – естетичного і фізичного розвитку особистості дитини, яка покращує своє здоров’я, володіє гнучким образним мисленням, здатна до творчої самореалізації і вільно орієнтується у сучасному соціокультурному просторі.

 

Джерело творчості – 2007

Бородін Сергій Едуардович

керівник гуртка «Краєзнавство і туризм»

Тема досвіду: «Краєзнавча діяльність як ефективний засіб патріотичного  виховання та формування національної самосвідомості дитини»

Досягнення та нагороди: Диплом ІІ ступеня переможця ІІІ міського конкурсу педагогічної майстерності працівників позашкільних закладів „Джерело творчості” у номінації „Керівник гуртка”

Провідна ідея досвіду: Краєзнавство як цілісна еколого- історична діяльність є синтезом туристсько-краєзнавчої, спортивно- пошукової та ігрової роботи, яка базується на розумінні необхідності узгодження стратегії розвитку природи і стратегії розвитку людини на основі ідеї універсальності природних і суспільно-історичних зв’язків, розвитку особистої відповідальності за стан довкілля на місцевому, регіональному, національному і глобальному рівнях, а значить і спрямованої на формування національної самосвідомості та громадсько-патріотичне виховання особистості дітей та підлітків.

 

Джерело творчості – 2006

Мазнева Галина Василівна

керівник гуртка ігротехніків

Ніколаєнко Ірина Василівна

керівник гуртка сценічної майстерності

Тема досвіду: «Формування соціальної компетентності вихованців ПЗН засобами ігрової діяльності»

Досягнення та нагороди: Грамота за І-е місце в обласному ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів „Джерело творчості” (номінація „педагог-організатор, культорганізатор”)

Провідна ідея досвіду: Синтез змістовної та розважальної діяльності, спрямованої на формування соціальної компетентності вихованців ПНЗ (формування активної життєвої позиції дитини, актуалізація її пізнавального та творчого досвіду тощо).

 

Джерело творчості – 2005

Мазнева Галина Василівна

керівник гуртка ігротехніків

Ніколаєнко Ірина Василівна

керівник гуртка сценічної майстерності

Тема досвіду: «Роль ігрової діяльності у процесі громадянського виховання дитини»

Досягнення та нагороди: Грамота за І-е місце в міському (першому) етапі Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів „Джерело творчості” (номінація „педагог-організатор, культорганізатор”)

Провідна ідея досвіду: Синтез розважальної та змістовної діяльності, спрямованої на реалізацію засад громадянського виховання, формування активної життєвої позиції дитини; гра – це ефективна форма розвитку пізнавальних здібностей дитини, її життєвих компетентностей, а залучення дітей до опанування мистецтвом агротехніки – це важливий крок до особистісного ставлення дитини, формування в неї якостей справжнього громадянина своєї держави.

Лепська Наталія Володимирівна

методист

Тема досвіду: «Реалізація діагностико – прогностичної функції методичної служби у закладі додаткової освіти»

Досягнення та нагороди: Грамота за І-е місце в міському (першому) етапі Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів „Джерело творчості” (номінація „методист позашкільного закладу”)

Провідна ідея досвіду: Діагностико – прогностична функція є підґрунтям діяльності методичної служби, оскільки діагностичний аналіз зовнішніх і внутрішніх факторів діяльності закладу дозволяє дослідити і спрогнозувати соціально – економічні умови зовнішнього середовища і його майбутнього впливу на заклад позашкільної діяльності через соціальне замовлення, а вивчення тенденції змін  ситуації у суспільстві і освіті дозволяє скоректувати стратегію і пріоритетні напрямки розвитку закладу додаткової освіти, передбачати його майбутні можливості

Солдатова Ірина Миколаївна

керівник зразкової студії декоративних квітів «Троянда»

Тема досвіду: «Розвиток творчих здібностей як необхідна умова формування в дитині активного творця художнього простору»

Досягнення та нагороди: Грамота за І-е місце в міському (першому) етапі Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів „Джерело творчості” (номінація „керівник гуртка”)

Провідна ідея досвіду: Розвиток творчих здібностей у дитини, що здійснюється під пильним керівництвом педагога,  і виховання в дитині потреби змістовного дозвілля засобами додаткової освіти – взаємопов’язані напрямки процесу становлення життєдіяльної творчої особистості, здатної активно актуалізовувати і напрацьовувати свій досвід соціокультурної діяльності, створювати навколо себе збагачений художньо-предметний простір.


Обсуждение закрыто.